All posts by kroon_angelique

VvE Chassestraat

Na jaren van achterstallig onderhoud, hadden we als nieuw bestuur eindelijk alle neuzen dezelfde kant op en bleek Simon Kroon Schilderwerken, de meest geschikte partner om dit grootschalige project op te pakken. Toen echter bleek dat voor een groot deel van de kozijnen schilderen een gepasseerd station was, werd direct in samenwerking met hun aannemer opgeschaald naar grotendeels vervanging. Ondanks de hogere kosten en een langer traject zijn we zeer tevreden over het resultaat. De kozijnen van onze voorgevel zijn bijna allemaal vervangen en/of zitten nu strak in de lak en we zijn bezig met de voorbereidingen aan de achtergevel van ons appartementsgebouw. We hebben het contact met de firma Kroon als bijzonder prettig, professioneel en flexibel ervaren, en kijken uit naar het vervolg.

VvE Vink & Veenman

Simon Kroon Schilderwerken heeft de schilderwerkzaamheden verricht aan het wooncomplex VvE Amsterdam Vink & Veenman, gelegen in Haarlem. Deze opdracht is naar volle tevredenheid uitgevoerd. De communicatie tussen Simon Kroon Schilderwerken en de bewoners is voorspoedig verlopen, waardoor dit niet tot overlast heeft geleid. Ook zijn er tijdens het werk diverse tussentijdse controles uitgevoerd door Simon Kroon Schilderwerken. Wij zijn hiervan op de hoogte gehouden en hebben dit als zeer prettig ervaren. Wij zijn zeer verheugd met het eindresultaat!

Tweede Openluchtschool

Het schilderproject van de Tweede Openluchtschool te Amsterdam in 2012 is naar grote tevredenheid verlopen. Het project is door het Simon Kroon Schilderwerken binnen de daartoe overeengekomen planning gerealiseerd, waarbij op verzoek en in samenwerking met de conciërge nog aanvullende werkzaamheden zijn verricht. Het toezicht en de controle op de verrichte werkzaamheden zijn goed uitgevoerd. Het schildersbedrijf toonde een goede organisatie, waarbij het project binnen het beschikbare budget is gerealiseerd.

Monumentenwacht

Simon Kroon Schilderwerken heeft een behandelplan opgesteld naar aanleiding van het door ons gemaakte inspectierapport. Zij hebben de opdrachtgever actief en deskundig geadviseerd waardoor de onderhoudskosten zijn geminimaliseerd. Het werk is naar volle tevredenheid uitgevoerd, waarbij mede gelet op de uitvoeren van meerdere disciplines als houtrotherstel, voegwerkzaamheden en schilderwerkzaamheden. Daarnaast zijn we goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk, het meerwerk en is de planning actief bewaakt en waar nodig bijgestuurd.