Monumentenwacht

Simon Kroon Schilderwerken heeft een behandelplan opgesteld naar aanleiding van het door ons gemaakte inspectierapport. Zij hebben de opdrachtgever actief en deskundig geadviseerd waardoor de onderhoudskosten zijn geminimaliseerd. Het werk is naar volle tevredenheid uitgevoerd, waarbij mede gelet op de uitvoeren van meerdere disciplines als houtrotherstel, voegwerkzaamheden en schilderwerkzaamheden. Daarnaast zijn we goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk, het meerwerk en is de planning actief bewaakt en waar nodig bijgestuurd.